Nieruchomości

Gamut współpracuje z inwestorami aktywnymi w obszarze nieruchomości – zapewniamy finansowanie dla projektów przebudowy/rewitalizacji lub refinansowania istniejących aktywów

Pracujemy dla deweloperów lokalnych i z obszaru Europy środkowej, a także międzynarodowych graczy

Możemy pozyskać finansowanie od:

 • Wyspecjalizowanych, europejskich banków zapewniających finansowanie w sektorze nieruchomości
 • Banków komercyjnych zainteresowanych sektorem nieruchomości
 • Funduszy dłużnych posiadających strategie inwestycyjne uwzględniające nieruchomości
 • Funduszy Private Equity lub funduszy typu “structured equity” ze strategią inwestycji w nieruchomości

Możemy zapewnić finansowanie od 20 mln EUR do niemal nieograniczonej kwoty, w zależności od struktury projektu i pakietu zabezpieczeń

Pracujemy przy projektach wymagających:

 • Finansowania rozwoju
 • Niezabezpieczonego finansowania korporacyjnego długiem senioralnym
 • Finansowania długiem podporządkowanym (Junior debt) i typu second-lien
 • Finansowania łączącego elementy finansowania dłużnego i kapitału własnego
Standardowy koszt kapitału (wewnętrzna stopa zwrotu IRR) wacha się w przedziale od ok. 2% dla banków działających w sektorze nieruchomości udzielających senioralnych zabezpieczonych hipoteką pożyczek, do ok. 20% dla finansowania typu mezzanine i finansowania z użyciem equity udzielanego przez fundusze inwestycyjne.
Charakterystyka finansowania według rodzaju instytucji:
 • Banki Europejskie wyspecjalizowane w finansowaniu nieruchomości – zazwyczaj oferują senioralne finansowanie zabezpieczone aktywami. IRR zaczyna się od ok. 2% – 4%, w zależności od ryzyka projektu. Prawie zawsze finansowanie takie zabezpieczone jest hipoteką / zastawem na aktywach 
 • Komercyjne banki Europejskie o szerokim spektrum działania – oferują finansowanie w granicach od 3% do 6% IRR w zależności od ryzyka projektu, np.: fazy zaawansowania budowy, wskaźnika komercjalizacji, rodzaju i liczby najemców, oferowanego zabezpieczenia itd. 
 • Prywatne instytuacje kredytowe oferujące pożyczki typu Unitranche lub Bifurcated Unitranche łączące cechy długu senioralnego z podporządkowanym – często dostarczane przez globalne fundusze będące w stanie zapewnić kombinację finansowania senioralnego (zarówno zabezpieczonego, jak i niezabezpieczonego) i mezzanine. Typowa stopa zwrotu dla pożyczek typu Unitranche w Europie Środkowo-Wschodniej dla aktywów najwyższej klasy zaczyna się od ok. 5 – 8% 
 • Prywatne fundusze kredytowe – mogą zapewnić finansowanie dla szerokiego spektrum projektów. Oczekiwana stopa zwrotu zaczyna się od ok. 7 – 8% 
 • Fundusze oferujące finansowanie hybrydowe (equity-mezzanine funds) – finansowanie zawiera cechy długu i kapitału własnego, łącząc finansowanie podporządkowane z finansowaniem senioralnym. IRR zaczyna się od ok. 9% 
 • Fundusze inwestujące tylko w equity – IRR na poziomie ok. 14% i więcej